Великови ООД

Производител на солети и захарни изделия

Великови ООД е основана през 1991 год. в гр. Две могили. Започва своята дейност с дребно производство на вафли и обслужване на училищния бюфет в градчето. Днес във фирмата се произвежда голям асортимент от вафли: тунквани - Карамел, Мими с бял и кафяв шоколад, Габи с течен шоколад, Анжела с вкус на кафе и oбикновени: Габи с течен шоколад, Карамел, Анжела с вкус на кафе.

Солети ”Великови” са част от асортиментната листа на фирмата. Те по традиция се приемат много добре от потребителите и са хрупкаво удоволствие в пакетче, предпочитано от малки и големи. Освен обикновени солети Великови ООД произвежда и солети с вкус на маслина.

Отскоро на пазара е и най-новият продукт на Великови ООД – маслени бисквити Анжела. Те предлагат на потребителя качество и незабравимия вкус на любимите бабини бисквити. Конкурентните цени, атрактивните опаковки и оптималното съотношение между качество и цена нареждат продуктите на Великови ООД сред най–популярните захарни и хлебни изделия на българския пазар. Добре развитата дистрибуционна мрежа спомага за повсеместното присъствие на продуктите на пазара и широкото им предлагане в търговската мрежа. Продукцията на Великови ООД се реализира основно на българския пазар. Фирмата извършва собствена дистрибуция. Към момента Великови ООД работи и за външни пазари в Европейския съюз.

Във Великови ООД работят предимно млади хора, притежаващи нужните квалификация и умения. Личният състав на фирмата е около 110 човека.

Предприятието разполага с две технологични линии за производство на тунквани и обикновени вафли, две линии за производство на солети и производствени мощности за бисквити. Модерното оборудване, поддържането му на много добро експлоатационно равнище е гаранция за правилното водене на технологичните процеси и постигане на високо качество на произвежданите изделия.

За получаване на качествен продукт е от основно значение влагането на качествени суровини. Една от основните суровини за фирменото производство – брашното, е произведено от собствена пшеница в Мелница, собственост на Великови ООД. Технологичните процеси са водят при постоянен контрол във фирмена лаборатория, като така се гарантира производство на брашно с качествени показатели и характеристики за различните производства във фирмата.

Целта на Великови ООД е да се осигури най–високо качество, отговарящо на изискванията на потребителите. Непрекъснато се правят инвестиции – в производствени мощности, нови технологии, обучение на персонала.

Във фирмата има създадена система за избор на доставчик, гарантираща влагането в производство на качествени и безопасни суровини. Продукцията на Великови ООД се произвежда в съответствие с Технологичните документации на групите изделия и законовите, нормативни изисквания. Качеството и безопасността на произвежданите хранителни продукти се гарантира от внедрената интегрирана система за управлиние – ISO 9001 и НАССР. През март 2007 г. Великови ООД успешно премина през сертификационен одит.

Внедрената и поддържана НАССР система е ефикасен начин за гарантиране на производството и предлагането на безопасни за здравето на потребителите продукти.

Политиката на ръководството за бъдещето развитие на Дружеството е непрекъснато подобрение във всички направления и звена на фирмата. Разработването на нови пазари и производство на нови видове солети – с кашкавал, сирене и подправки, разработването и производство на нови видове захарни изделия – обогатяване на асортимента на произвежданите вафли и бисквити са част от пътя на успеха на Великови ООД.